098 825 723; 098 194 3579

Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje katastra i gruntovnice je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja. Uzrok neusklađenosti podataka katastra i gruntovnice je taj što se u prošlosti nisu prijavljivale promjene na zemljištu u gruntovnici (vlasništvo), iako su ljudi međusobno sklapali kupoprodajne ugovore.
Ukoliko prodajete zemljište, odlučili ste graditi, želite etažirati objekt, ili ste u postupku ishođenja rješenja o izvedenom stanju objekta, nužno je uskladiti katastarske i gruntovne (zemljišnoknjižne) podatke.
U protivnom teško ćete prodati zemljište, nećete moći ishoditi potrebne dozvole za gradnju, nećete moći provesti etažiranje. Geodetski stručnjak izradit će geodetski elaborat usklađenja katastarskog i gruntovnog stanja.