098 825 723; 098 194 3579

Kontakt

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Luka Lakoš

Poljana 2, 22000 Šibenik
+385 22 342 321 
+385 22 342 321

 Lokas Nino 098 825 723
 Lakoš Luka 098 194 3579

Gdje smo