098 825 723; 098 194 3579

Iskolčenje objekta i elaborat iskolčenja

Iskolčenje objekta je postupak prenošenja i označavanja projektiranih dimenzija i položaja objekta s projektnog plana na teren. Nakon izvršenog iskolčenja izrađuje se elaborat iskolčenja potreban zbog prijave početka radova građevinskoj inspekciji (u kojoj se navodi izvođač i oznaka elaborata iskolčenja).
Geodetsko praćenje građevine u gradnji podrazumijeva izvođenje geodetskih radova na gradilištu u svim fazama njene gradnje.