098 825 723; 098 194 3579

Geodetski situacijski nacrti

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja je prikaz stvarnog stanja na terenu koji je izrađen na temelju geodetske izmjere.Izrađuje se u svrhu ishođenja akata prostornog uređenja ili potrebnih akata za legalizaciju i evidentiranje građevina.
Najčešće namjene geodetskog snimka stvarnog stanja su slijedeće:
  • legalizacija nelegalnih zgrada i objekata
  • određivanja stvarne površine čestice prilikom kuprodaje nekretnine
  • za ishodovanje uvjerenja za uporabu
  • snimak izvedenog stanja građevine
  • prilaže se zahtjevu prilikom ishodovanja uvjerenja o starosti građevine
  • koristi se kao temelj za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • za određivanje površine na kojoj će se vršiti upis služnosti u zemljišne knjige
  • predstavlja smjernicu uz pomoć koje odvjetnik pokreće parnicu prilikom spora o vlasništu nad dijelom pojedine čestice ili čestica.