098 825 723; 098 194 3579

Reference

Geodetske usluge na slijedećim projektima:

 1. Zaštita nožice trupa državne ceste DC121 u Tisnom uključujući izgradnju obalne šetnice (naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.)
 2. Izgradnja Pretovarne stanice PIROVAC (naručitelj: Općina Pirovac)
 3. Obnova državne ceste DC502 u dionici Smilčić-Pridraga (DC27) L=8,85km (naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.)
 4. Izgradnja podvožnjaka na spojnoj dionici između DC422 i ŽC6040, ispod rulne staze Zračne luke Zadar (naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.)
 5. Obnova državne ceste DC 407- prolaz kroz Zadar („Bulevar“) (naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.)
 6. Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta D33 i D8 sa loklanom cestom L65058 u Šibeniku - čvor Meterize (naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.)
 7. Izvanredno održavanje državne ceste DC8 u Primoštenu, od autokampa Adriatic do nadvožnjaka Primoštena (naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.)
 8. Rekonstrukcije vodovodne mreže u Tišnjanskoj Dubravi – Faza II (naručitelj: Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik)
 9. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Biogran n/m (naručitelj: grad Biograd na moru)
 10. Izgradnja sadržaja na brdu Gaj za Gospu od Loreta (naručitelj: Općina Primošten)
 11. Izrade geodetskih elaborata infrastrukture za el. komunikacijske mreže uz dalmatinsku državnu željeznicu na području gradova Knina, Drniša, Šibenika, Kaštela, Solina i Splita (naručitelj: HŽ insfrastruktura d.d.)
 12. Izgradnja mastolova i uređaja za pročišćavanje otpadne vode gospodarske zone „Bristovača – Trištenica“ (naručitelj: Općina Primorski Dolac)
 13. Izgradnja spojnog kolektora fekalne odvodnje između stambeno-poslovne zone i UPOV-a i upojni bunari za oborinsku odvodnju (naručitelj: Zemunik odovodnja d.o.o.)
 14. Rekonstrukcija vodovoda, izgradnja fekalne kanalizacije i javne rasvjete i izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 33 (naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.)
 15. Rekonstrukcija–pojačano održavanje nerazvrstane ceste NC 93 na području Općine Promina (naručitelj: Općina Promina)
 16. Izgradnja hale „IDS“ u GZ Podi - Šibenik
 17. Izgradnja hale „Industirus“ u GZ Podi - Šibenik
 18. Geodetska izmjera kampa Rastovac – Tisno
 19. Geodetska izmjera kampa Oaza - Modrave
 20. Geodetska izmjera brodogrdilišta „Nauta Lamjana“ – otok Ugljan
 21. Rekonstrukcija mosta Tisno i dva mosta u Kninu (naručitelj: Ascon institut)
 22. Izgradnja ulične kanalizacije - ulica Put Vuka Mandušića (prema tvrđavi Barone) (naručitelj: Grad Šibenik)
 23. Izrada dokumentacije za Interpretacijski centar Danilo, rekonstrukcija crkve u Danilu i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (naručitelj. Muzej grada Šibenika)
 24. Geodetska izmjera za polaganje optike na području Lozovca (naručitelj: Javna ustanova NP Krka)
 25. Geodetsko snimanje tvrđave Mihovil (naručitelj: Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture u Šibeniku)

Sudjelovanje i vođenje niz geodetskih značajnijih poslova:

 • geodetski poslovi za Grad Šibenik
 • geodetski poslovi za Općinu Rogoznica
 • geodetski poslovi za Općinu Primošten
 • geodetski poslovi za Sarađen d.o.o.
 • geodetske izmjere kamenoloma - eksploatacijsko polje "Veprštak" (redovita godišnja održavanja) , Dubrava kod Tisna
 • geodetske izmjere sakralnih objekata u Šibeniku, Tisnom i Rogoznici