- игровые автоматы скачать бесплатно без регистрации
Ured ovlaštenog inženjera geodezije Luka Lakoš

Dobrodošli na naše web stranice na kojima se možete upoznati s ponudom geodetskih usluga koje Vam nudimo.

Geodetske usluge

Posebna geodetska podloga - PGP
Parcelacija zemljišta
Iskolčenje objekta i elaborat iskolčenja
Upis objekta u katastar

Opširnije

Geodetske usluge

Etažiranje
Geodetski situacijski nacrti
Geodetsko snimanje vodova
Usklađenje katastra i gruntovnice

Opširnije

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Luka Lakoš - Šibenik

Dobrodošli  

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Luka Lakoš je ovlaštena geodetska tvrtka sa sjedištem u Šibeniku, koja obavlja sve vrste geodetskih usluga i posluje na prostoru cijele Republike Hrvatske. Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).
makina

Usluge  

Obavljamo sve vrste geodetskih usluga za izradu projektne dokumentacije, izvođenje i praćenje građevinskih radova, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te za legalizaciju objekata. Našim strankama nudimo kompletnu uslugu legalizacije objekata, od geodetskog snimka izvedenog stanja, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti, pa do uknjižbe objekata u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu. Naše usluge obuhvaćaju i geodetska mjerenja i izradu elaborata za katastar vodova.

Upisi kuća nakon legalizacije

Upis / uplana objekta je postupak kojim se evidentira objekt na katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi. opširnije>

Close

Geodetski projekt

Geodetski projekt je skup mjernih podataka, katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, nacrta, elaborata i dokumenata. Svrha geodetskog projekta je usklađenje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi.. opširnije>

Close